Van baanpermissie naar GVB (handicap 54)

Stappenplan:

√ u volgt de cursus baanpermissie
 daarna gaat u spelen op de baan
√ u maakt een afspraak bij Jeroen voor het NGF golfregel examen
u behaalt het NGF golfregel examen
√ u meldt zich aan bij European Golf Club
  u ontvangt uw GVB-pas met Hcp 54

Haal nu handicap 54 (GVB).
Na het behalen van de baanpermissie  komt u in aanmerking voor het GVB
Het praktijkexamen dat enkele jaren geleden is komen te vervallen, is vervangen voor het spelen op de baan waar u de lessen hebt gevolgd.

NGF golfregel examen
Haal nu uw theorie !

Oefenvragen
In de golfshop kunt ook het nodige boekwerk-materiaal aanschaffen om het golfregelexamen te oefenen.

Oefen het golfregel examen op: http://www.ngfgolfregelexamen.nl/

Mensen die voornemens zijn om het golfregelexamen te doen, kunnen zich melden bij de golfprofessional Jeroen Stokman. Bel: 0413-257701

Registreren bij

handicap gvb

Regel veranderingen 2019

Het  doel is dat de regels consistenter, eenvoudiger en eerlijker moeten worden. De modernisering moet golf ook laagdrempeliger maken en de snelheid van het spel bevorderen.

Bij de European golfclub kunt u zich direct inschrijven voor een handicap registratie.
Het lidmaatschap met handicapregistratie bedraagt 30,00 per jaar (eenmalig 12,50 inschrijfkosten)

incl. Lidmaatschap NGF
incl. Handicap 54 (gvb) pas
incl. Handicap registratie
incl. Eigen inlog-code voor het inbrengen van uw score kaarten
incl. 6 maal per jaar het NGF golfjournaal
incl. WA golfverzekering

Na inschrijving ontvangt u een factuur van de European Golfclub.
-Na betaling van de kosten stuurt European golfclub uw Handicap 54 pas naar u op.
-Let op: de facturering en afhandeling verloopt via de European Golfclub.

“Het gaat om de meest ingrijpende regelwijzigingen sinds 1984. ‘Het doel is dat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn”, zegt David Rickman van de The R&A.

Per ongeluk bewogen bal

Voorbeeld

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de bal marker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of bal marker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding plaatselijke regel:
Matchplay – verlies van de hole
Strokeplay – twee slagen

Voorbeelden zijn

Verschillende acties kunnen ervoor zorgen dat een speler de bal of de balmerker per ongeluk beweegt.

– de balmerker laten vallen op de bal,
– per ongeluk de bal raken wanneer je een oefenswing maakt dichtbij de bal
– de bal raken bij het adresseren van de bal

Wat zijn voorbeelden van acties die niet als per ongeluk worden beschouwd?
De plaatselijke regel geldt niet wanneer de speler de bal bewust opneemt of de bal beweegt.

Bijvoorbeeld wanneer de bal wordt bewogen omdat je boos bent, de bal oppakken zonder te merken of de bal bewogen in de baan (fairway, rough etc.) Dan: 1 strafslag en de bal terugplaatsen.

De handicap commissie: Voor als u vragen hebt.

Kitty Swaans: swakaf@hetnet.nl           Ben van Aanholt:  vanaanholtben@gmail.com

Algemeen

In het voorstel van de R&A en USGA gaat het aantal regels terug van 34 naar 24. Ze zijn geschreven in een meer gebruikersvriendelijke stijl, met kortere zinnen.

De regels die in 2019 ingaan zullen voor een beter begrip ook ondersteund worden met beeld, video en tekeningen. Bij elke regel zal het doel ervan uitgelegd worden. Er zullen ook voorbeelden gegeven worden.

De belangrijkste voorgestelde regelwijzigingen

 • Geen of minder straf bij een ‘bewogen bal’: er zal geen straf zijn als de bal per ongeluk bewogen wordt op de green of bij het zoeken naar een bal (in de rough bijvoorbeeld); een speler is niet verantwoordelijk voor het bewegen van een bal, tenzij het virtually certain (95 procent zeker) is dat de speler de bal bewoog.
 • Minder strenge regels op de green: er zal geen straf zijn als een bal gespeeld op de green een niet bewaakte vlaggenstok in de hole raakt; spelers mogen putten zonder dat de vlag bewaakt wordt of uit de hole verwijderd is; spelers mogen op de green spike marks en andere schade veroorzaakt door schoenen repareren; spelers mogen schade van dieren en andere schade op de green repareren; er zal geen straf zijn voor het aanraken van de green of puttinglijn.
 • Minder strenge regels voor penalty areas (nu waterhindernissen genoemd): rode en gele penalty areas mogen los van watergebieden ook delen van een woestijn, jungle of lavasteen, etc. omvatten; commissies mogen alle penalty areas rood maken zodat lateral relief altijd toegestaan is, maar ze mogen penalty areas geel maken waar ze dat op hun plaats vinden; er zal geen straf zijn voor het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen of het aanraken van de grond of water in een penalty area.
 • Minder strenge bunkerregels: er zal geen straf meer zijn voor het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen in een bunker of voor het aanraken van het zand met de hand of een club. Om het spelen uit het zand een uitdaging te laten blijven, blijven er wel andere voorwaarden gelden (je mag de club niet meteen naast de bal grounden, je mag het zand niet aanraken met de club of met de hand om het te testen, je mag het zand niet raken bij een oefenslag of in de backswing van je slag); er komt een extra keuze bij een onspeelbare bal in een bunker, waarbij de bal buiten de bunker gespeeld mag worden met bijtelling van twee strafslagen (de bal moet gedropt worden op een lijn van de hole door het punt waar de bal in de bunker tot rust kwam).
 • Vertrouwen op de integriteit van spelers: bij het vaststellen van een plaats, lijn, gebied of afstand blijft de reasonable judgment van een speler gehandhaafd, zelfs al blijkt later uit videobeelden dat het verkeerd was; je bent niet langer verplicht om aan te kondigen dat je bal wilt merken en bekijken om de bal te identificeren of om te kijken of de bal beschadigd is.
 • Het stimuleren van sneller spel (pace of play): er zal minder tijd gegeven worden om een verloren bal te zoeken (van vijf naar drie minuten); het aanmoedigen van ‘ready golf’ in strokeplay (bijvoorbeeld dat je speelt voordat het je beurt is als dat de snelheid van het spel bevordert); het aanbevelen dat spelers niet langer dan 40 seconden over een slag doen; en nog meer wijzigingen om de snelheid van het spel te helpen.
 • Een eenvoudiger manier van relief nemen (een drop bij het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering): een nieuw procedure waarbij in een bepaalde relief area gedropt wordt en van daar gespeeld wordt; een minder strenge drop-procedure, waarbij de bal gedropt mag worden van net boven de grond (minstens 2,54 cm/1 inch boven de grond), waarbij de bal uit de lucht valt en bij het droppen niet een groeiend ding of object op de grond raakt); een relief area die niet langer met stoklengtes wordt bepaald maar in inches/centimeters wordt vastgesteld.

Nog een paar voorbeelden

 • Er zal geen straf meer zijn als bal tegen een bunkerwand stuit en jou raakt.
 • Je mag – behalve in zand – overal in the general area relief nemen (zonder strafslag) bij een ingebedde bal. General area is de nieuwe term voor through the green (door de baan).
 • Je mag elke beschadigde club blijven gebruiken, ook als je de club zelf uit boosheid hebt beschadigd. Je mag een door jezelf beschadigde club niet vervangen door een andere.
 • Een caddie mag niet meer in een rechte lijn achter jou staan in de tijd dat je je stand inneemt totdat je je slag doet.
 • Er komt een alternative vorm van strokeplay met de naam Maximum Score Strokeplay; hierbij heeft je score op een hole een limiet (bijvoorbeeld een triple bogey) zodat de snelheid van het spel bevorderd wordt.
 • Alle voorgestelde regelwijzigingen – met uitleg in tekst en beeld – zijn te vinden op randa.org and usga.org/rules.