Herenochtend – veel plezier

Iedere maandag (behalve op feestdagen) kunt u met deze vrije inloop wedstrijd meedoen.
Enorm leuk. De heren starten bij zomertijd om 9.00 uur en bij wintertijd om 9.30 uur.

  • U dient zich uiterlijk 10 minuten voor aanvang aan te melden bij de wedstrijdtafel
  • Het maximum is 40 deelnemers
  • Meedingen naar de jaarprijs? Speel dan minimaal 65% van de wedstrijden
  • Er wordt 18 holes gespeeld met een all-tee start
  • De wedstrijdvorm is strokeplay / stableford

De herenochtend gaat onder alle (weers) omstandigheden door, behalve bij sluiting van de baan!

Nadat de laatste flight is binnengekomen wordt er een prijsuitreiking gehouden onder de aanwezige golfers met de:

  • hoogste stableford score
  • neary
  • birdies

Afsluiting herenochtend golfjaar 2018 – zeer geslaagd

Maandag 17 december 2018 

Namens de Commissie wil ik bij de afsluiting van dit golfjaar eerst de namen noemen van 2 vaste Herenochtend-spelers die dit jaar zijn overleden. Dat waren resp. Jan Brugmans en Peter Jansen.

Op deze jaarafsluiting van de Herenochtend 2018 beginnen we als een goede gewoonte getrouw met de opsomming van enkele statistische gegevens:

Opkomst
Van 1 januari t/m 10 december j.l. werd er op 47 ochtenden gespeeld. De deelnemer die het meest frequent heeft meegedaan in 2018 heeft volgens de Commissie recht op een eervolle vermelding. Dit was: Ton Hendriks. Hij heeft 46 van de 47 keer gespeeld. Gert Franken en Rodger Cornelisz. Zij zijn 43 van de 47x keer aanwezig geweest. Wim Valkenaars en Harry van Haaften zijn 41 van de 47x aanwezig geweest.

Stablefordscores
Haal je meer dan 40 stablefordpunten dan heb je een super resultaat behaald. De hoogste score door een Herenochtendspeler behaald in 2018 was 41 punten. Dit jaar behaald door Theo Snelders. Eervolle vermelding voor de spelers met 40 punten voor Ton Goossen en Wim Valkenaars.

Birdies
Het scoren van een birdie op een Herenochtend is leuk en bijna gewoontjes geworden. Het scoren van 2 birdies is mooi. Het scoren van meer dan 2 birdies is uitstekend. Drie birdies scoorden op een ochtend: Rodger Cornelisz, 2x, Henk Gevers 2x en voorts Piet Willems en Fons de Jong. Echt opzienbarend is het scoren van vier birdies: dit lukte, wie anders dan, Rodger Cornelisz.

Nearies
Alles onder de 50 cm lijkt bijna een hole-in-one en is dus een super-afslag. De kleinste neary-afstand, niet zijnde een hole-in-one, werd op 23 juli j.l. op hole 3 gescored door Piet Willems met een afstand van 17 centimeter. Dat je niet altijd binnen een of meer meters hoeft te scoren om de Neary te winnen bewees Peter Hielkema. Hij won op 30 april jl. de neary op hole 1 met een afstand van 9 meter 34.

Jaarprijs
Om in aanmerking te kunnen komen voor een jaarprijs, moet een speler minimaal 50% van het aantal gespeelde ochtenden hebben meegedaan. Over 2018 zijn 47 wedstrijden gespeeld. De Commissie heeft voor 2018 derhalve de lat gelegd bij 24(!) wedstrijden om te kunnen meedingen naar een prijs.

Stableford
Kijkend naar de spelers met de beste stablefordscores over 2018 komt de Commissie tot de volgende uitslag:
3e plaats met 31.9 punten gemiddeld uit 24 wedstrijden (=cut off!) is voor Jacques Schipper
Noot: de kandidaten voor de 1e en 2e prijs hebben beiden 32 punten uit 28 wedstrijden. Een ty-break dus. Daarom is gekeken naar de Playing Handicap van beide spelers. Hoe lager die handicap is, hoe moeilijker het is om over het jaar gemiddeld 32 punten te scoren.
Daarom is de 2e plaats gegaan naar de speler met 32.0 punten gemiddeld uit 28 wedstrijden en Phcp van 11:  Jan Schuurmans.
1e plaats met 32.0 punten gemiddeld uit  28 wedstrijden en een Phcp van 6 is daarom voor Henk Gevers. 

Brutoscore
Kijkend naar het laagste gemiddelde aantal bruto slagen is de Commissie tot het volgende resultaat gekomen:
3e plaats met 69.6 slagen gemiddeld uit 39 wedstrijden is voor Ad Muskens
2e plaats met 68.4 slagen gemiddeld uit 43 wedstrijden is voor Rodger Cornelisz
1e plaats met 67.9 slagen gemiddeld uit 28 wedstrijden is voor Henk Gevers

Birdies
De jaarprijs voor de meeste birdies gaat slechts naar 1 speler. De Commissie heeft de aantal over 2018 behaalde birdies per persoon opgeteld en is tot het volgende resultaat gekomen:
Een eervolle vermelding is op z’n plaats voor:
Jacques Schipper met 26 birdies, Henk Gevers en Ad Muskens met 25 birdies en Piet Willems met 24 birdies.
De winnaar met 37 birdies en wiens naam wordt vermeld op het prijzenbord als de Birdie King 2018 is Rodger Cornelisz

Nearies
De winnaar voor 2018 is de speler die de meeste nearies heeft behaald. Daar waar de aantallen van meerdere spelers hetzelfde zijn, wordt gekeken naar de kortste gemiddelde afstand.  Een eervolle vermelding gaat naar de 2 spelers die 3x een neary scoorden, teweten Wim Valkenaars en Peter Hielkema.
De winnaar 2018 met 6 nearies en wiens naam wordt vermeld op het prijzenbord is Rodger Cornelisz.

Closest Neary, tevens Hole-in-one werd in 2018 1x gescored namelijk door Geert Kersten op hole 6. Hij is destijds al in het zonnetje gezet met een auto en een fles wijn.

Dit gezegd hebbende, sluit ik namens Ton, Gerry en Mies de uitreiking van de Jaarprijzen 2018. Wij hopen dat U in goede gezondheid ook in 2019 met veel enthousiasme zult deelnemen aan de Herenochtend. Dank U wel.

De heren golfen onder enthousiaste supervisie van:

Gerry Witsiers, Wim Valkenaars, Ton Bevers en Mies Jonkers.

Heel veel plezier.

  • Veel plezier