De golfregels zijn voortdurend in beweging. Dat is al jaren zo maar sinds kort komt daar een nieuwe discussie bij.

De internationale golfautoriteiten zijn vast van plan het aantal regels stevig naar beneden te brengen en de bestaande regels eenvoudiger te maken. Dit zou in 2019 moeten ingaan. 

De handicap en regelcommissie heeft onderstaand artikel geplaatst, waarin de genoemde plannen goed beschreven zijn en ook de mogelijke rol die elke golfer kan spelen in dit proces. Het zal duidelijk zijn dat de commissie inhoudelijk geen rol speelt in dit traject maar we zullen wel zo goed mogelijk alle relevante info hierover delen via de website van De Leemskuilen.

Wel is de commissie betrokken met invoering van eventuele nieuwe regels die al voor 2019 ingaan. Een van die regels, staat hieronder beschreven en zal op advies van NGF ook op De Leemskuilen van kracht worden met ingang van 1 mei 2017. Info over de regel zal ook te vinden zijn op het informatiebord in de hal.

Voor vragen over deze regel, algemene bestaande regels of situaties zoals u die op De Leemskuilen tegenkomt kunt u altijd contact opnemen met de handicapcommissie:
Kitty Swaans        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ben van Aanholt   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

PLAATSELIJKE REGEL per ongeluk bewogen bal

Deze regel gaat in per 1 mei 2017.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. 

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. 

Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding plaatselijke regel: 

Matchplay – verlies van de hole

Strokeplay – twee slagen

Welke soorten acties worden als per ongeluk beschouwd?

Verschillende acties kunnen ervoor zorgen dat een speler de bal of de balmerker per ongeluk beweegt.

Voorbeelden zijn:
- de balmerker laten vallen op de bal,
- per ongeluk de bal raken wanneer je een oefenswing maakt dichtbij de bal
- de bal raken bij het adresseren van de bal

Wat zijn voorbeelden van acties die niet als per ongeluk worden beschouwd?

De plaatselijke regel geldt niet wanneer de speler de bal bewust opneemt of de bal beweegt. Bijvoorbeeld wanneer de bal wordt bewogen omdat je boos bent, de bal oppakken zonder te merken of de bal bewogen in de baan (fairway, rough etc.)

Dan: 1 strafslag en de bal terugplaatsen

 

De voorgestelde regelmodernisering voor 2019

1 maart 2017 Redactie GOLF.NL

De R&A en USGA hebben woensdag een voorstel voor gemoderniseerde golfregels gepubliceerd. Golforganisaties en golfers kunnen een half jaar lang reageren op de voorstellen.

Het was bekend dat de R&A en USGA een modernisering van de golfregels voorbereiden. Vorige maand werd duidelijk dat de regelautoriteiten eerst een aantal aanpassingen zouden gaan voorstellen aan het publiek. De regelaanpassingen die de R&A en USGA voor ogen hebben, zijn nu bekendgemaakt.

Iedere golfer kan tot 31 augustus 2017 reageren via randa.org en usga.org/rules. Op social media kan de discussie gevolgd worden - en er kan gereageerd worden - met de hashtag #GolfRules2019.

De R&A en USGA gaan na 31 augustus aan de gang met een definitieve nieuwe versie van de regels. Die nieuwe versie zal per 1 januari 2019 gelden, dus tot 1 januari 2019 spelen we volgens de huidige regels.

Het gaat om de meest ingrijpende regelwijzigingen sinds 1984. 'Het doel is dat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn', zegt David Rickman van de The R&A. 'Het is belangrijk dat de regels zich blijven ontwikkelen en in de pas lopen met de manier waarop het moderne spel wordt gespeeld, waarbij we er voor waken dat dat de principes en het karakter van het spel niet veranderen.'

Het doel is ook dat de regels consistenter, eenvoudiger en eerlijker worden. De modernisering moet golf ook laagdrempeliger maken en de snelheid van het spel bevorderen.

De NGF staat achter de veranderingen: 'Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de regels worden herzien door de grootste organisaties in golf', zegt Christine Saxton, bij de NGF verantwoordelijk voor Regels & Handicapping. 'Onze voorkeur gaat er zeer sterk naar uit dat de regels eerlijker, begrijpelijker en meer toepasbaar worden voor iedere golfer. De NGF gaat zich hier de komende tijd over buigen en zal alle input geven om de R&A en de USGA te helpen bij het realiseren van deze doelstellingen.'

Algemeen

In het voorstel van de R&A en USGA gaat het aantal regels terug van 34 naar 24. Ze zijn geschreven in een meer gebruikersvriendelijke stijl, met kortere zinnen. De regels die in 2019 ingaan zullen voor een beter begrip ook ondersteund worden met beeld, video en tekeningen. Bij elke regel zal het doel ervan uitgelegd worden. Er zullen ook voorbeelden gegeven worden. 

De belangrijkste voorgestelde regelwijzigingen

Geen of minder straf bij een 'bewogen bal': er zal geen straf zijn als de bal per ongeluk bewogen wordt op de green of bij het zoeken naar een bal (in de rough bijvoorbeeld); een speler is niet verantwoordelijk voor het bewegen van een bal, tenzij het virtually certain (95 procent zeker) is dat de speler de bal bewoog. 

Minder strenge regels op de green: er zal geen straf zijn als een bal gespeeld op de green een niet bewaakte vlaggenstok in de hole raakt; spelers mogen putten zonder dat de vlag bewaakt wordt of uit de hole verwijderd is; spelers mogen op de green spike marks en andere schade veroorzaakt door schoenen repareren; spelers mogen schade van dieren en andere schade op de green repareren; er zal geen straf zijn voor het aanraken van de green of puttinglijn. 

Minder strenge regels voor penalty areas (nu waterhindernissen genoemd): rode en gele penalty areas mogen los van watergebieden ook delen van een woestijn, jungle of lavasteen, etc. omvatten; commissies mogen alle penalty areas rood maken zodat lateral relief altijd toegestaan is, maar ze mogen penalty areas geel maken waar ze dat op hun plaats vinden; er zal geen straf zijn voor het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen of het aanraken van de grond of water in een penalty area.

Minder strenge bunkerregels: er zal geen straf meer zijn voor het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen in een bunker of voor het aanraken van het zand met de hand of een club. Om het spelen uit het zand een uitdaging te laten blijven, blijven er wel andere voorwaarden gelden (je mag de club niet meteen naast de bal grounden, je mag het zand niet aanraken met de club of met de hand om het te testen, je mag het zand niet raken bij een oefenslag of in de backswing van je slag); er komt een extra keuze bij een onspeelbare bal in een bunker, waarbij de bal buiten de bunker gespeeld mag worden met bijtelling van twee strafslagen (de bal moet gedropt worden op een lijn van de hole door het punt waar de bal in de bunker tot rust kwam). 

Vertrouwen op de integriteit van spelers: bij het vaststellen van een plaats, lijn, gebied of afstand blijft de reasonable judgment van een speler gehandhaafd, zelfs al blijkt later uit videobeelden dat het verkeerd was; je bent niet langer verplicht om aan te kondigen dat je bal wilt merken en bekijken om de bal te identificeren of om te kijken of de bal beschadigd is. 

Het stimuleren van sneller spel (pace of play): er zal minder tijd gegeven worden om een verloren bal te zoeken (van vijf naar drie minuten); het aanmoedigen van 'ready golf' in strokeplay (bijvoorbeeld dat je speelt voordat het je beurt is als dat de snelheid van het spel bevordert); het aanbevelen dat spelers niet langer dan 40 seconden over een slag doen; en nog meer wijzigingen om de snelheid van het spel te helpen. 

Een eenvoudiger manier van relief nemen (een drop bij het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering): een nieuw procedure waarbij in een bepaalde relief area gedropt wordt en van daar gespeeld wordt; een minder strenge drop-procedure, waarbij de bal gedropt mag worden van net boven de grond (minstens 2,54 cm/1 inch boven de grond), waarbij de bal uit de lucht valt en bij het droppen niet een groeiend ding of object op de grond raakt); een relief area die niet langer met stoklengtes wordt bepaald maar in inches/centimeters wordt vastgesteld.

Nog een paar voorbeelden:

  • Er zal geen straf meer zijn als bal tegen een bunkerwand stuit en jou raakt. 
  • Je mag - behalve in zand - overal in the general area relief nemen (zonder strafslag) bij een ingebedde bal. General area is de nieuwe term voor through the green (door de baan).
  • Je mag elke beschadigde club blijven gebruiken, ook als je de club zelf uit boosheid hebt beschadigd. Je mag een door jezelf beschadigde club niet vervangen door een andere.
  • Een caddie mag niet meer in een rechte lijn achter jou staan in de tijd dat je je stand inneemt totdat je je slag doet.
  • Er komt een alternative vorm van strokeplay met de naam Maximum Score Strokeplay; hierbij heeft je score op een hole een limiet (bijvoorbeeld een triple bogey) zodat de snelheid van het spel bevorderd wordt.

Alle voorgestelde regelwijzigingen - met uitleg in tekst en beeld - zijn te vinden op randa.org and usga.org/rules. Bekijk ook de video's van de R&A en USGA

 

 

 

Joomla templates by a4joomla