EGA Handicap tabellen Golfpark De Leemskuilen

         Klik hier om naar de EGA Handicap tabellen te gaan


Aanpassing EGA handicap tabellen per 19 juli 2017

Afgelopen jaar is de baan opnieuw door de NGF nauwkeurig en zeer gedetailleerd beoordeeld.

Hierdoor zijn door de NGF nieuwe EGA handicap tabellen gemaakt. Miv 19 juli 2017 worden deze handicap tabellen van toepassing.

Het gevolg is dat alle EGA (=exact) handicaps in Golfanizer zijn aangepast. De Playing hcp is uiteraard voor iedereen hetzelfde gebleven.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij de diverse commissieleden.

 


Registratie handicap 

Golfpark De Leemskuilen is een samenwerking aangegaan met European Golfclub. Deze organisatie kan uw EGA Handicap registreren.


Handicap

Indien u het golfregel examen heeft behaald kunt u op Golfpark de Leemskuilen uw eerste qualifying scorekaart gaan lopen. Dit zal altijd voor de eerste keer geschieden met een mede-speler die al in het bezit is van een GVB.

U meldt zich aan bij de balie en vraagt om een qualifying kaart. Het nummer op deze kaart dient u in de map te schrijven. Deze map ligt op de schrijftafel in de hal van het clubhuis.

Nadat u gespeeld heeft moet u de kaart gaan invoeren in de computer. Hiervoor dient u te zijn geregistreerd bij European golfclub, of een andere handicap authoriteit.

Van handicap 54 t/m 37 zal uw handicap worden verlaagd met een vol punt per extra behaald stableford punt. De software van de organisatie waarbij u zichzelf heeft aangemeld berekent automatisch voor u de juiste handicap

Voor vragen kunt u altijd terrecht bij de golfleraar. Klik hier om naar golfregels te gaan

 NGF Samenvatting 2012 omslag 1000


Handicap behalen  lange en korte golfbanen

 Bericht van de NGF  aan golfbanenNGF logo 2010 oranjelijntje 03

"De NGF heeft de toegankelijkheid tot de golfsport in 2012 vergroot met de mogelijkheid om een EGA -Handicap 37-54 te behalen op banen met een lengte groter dan 1.375 meter over 18 holes. In de Algemene Ledenvergadering van 2013 sprak de NGF de verwachting uit dat op deze banen vanaf 1 januari 2015 een EGA Handicap zou kunnen worden behaald. In januari 2014 hebben wij een aantal vertegenwoordigers van golfbanen gepolst over deze mogelijkheid en zij hebben hierop positief gereageerd.

Recent hebben wij onze leden ervan op de hoogte gebracht dat het streven om een EGA Handicap op Par-3 banen te behalen waarschijnlijk pas begin 2016 haalbaar zal zijn een en ander afhankelijk van de vorderingen van de European Golf Association (EGA) en de United States Golf Association (USGA) op dit terrein. Wij vinden het van belang u als betrokkene hiervan op de hoogte te brengen en u een korte uitleg te geven over de oorzaak waarom dit systeem (nog) niet in 2015 kan worden ge├»ntroduceerd.

Het USGA Course Rating Systeem is ontworpen voor golfbanen langer dan 2.750 meter voor heren en 2.350 meter voor dames. De NGF zou graag willen dat het systeem ook toepasbaar is voor banen die korter zijn, zodat men op lange en korte banen op dezelfde wijze kan handicappen. De NGF heeft om de toegankelijkheid tot golfbanen te vergroten een systeem ontworpen om een Course en Slope Rating aan Par-3 banen te kunnen toekennen. Dit systeem houdt in bepaalde mate rekening met lengte en moeilijkheidsfactoren, maar de handicaps behaald op deze banen zijn nog niet vergelijkbaar met de handicaps behaald op banen langer dan 2.750 (2.350) meter.

De oorzaak van deze niet-vergelijkbaarheid ligt er onder andere in dat een lage handicapper ten opzichte van een hogere handicapper op korte banen het voordeel mist van de extra lengte die hij met zijn slagen overbrugt. Verder heeft het missen van de green op een Par-3 baan voor een lagere handicapper meer invloed dan voor een hogere handicapper, die nog steeds een bogey kan maken. Het bepalen van een Course Rating (moeilijkheidsgraad van de baan voor speler met handicap 0) en Slope Rating is op Par-3 banen daarom zeer lastig. De scratchspeler krijgt daardoor te weinig slagen mee op een korte baan om zijn handicap te kunnen spelen, terwijl een hoge handicapper op een korte baan meer Stablefordpunten behaalt dan op een lange baan.

Als een speler met plezier een ronde golf wil spelen, ongeacht op welke baan hij speelt, dan is het van belang dat hij een aantal slagen ontvangt dat bij zijn werkelijke speelsterkte past. Daarnaast speelt een rol dat handicaps vergelijkbaar moeten zijn, willen spelers op gelijkwaardige wijze tegen elkaar kunnen spelen. Is dit niet het geval, dan zal er geen sprake zijn van een eerlijke competitie.

Het feit dat handicaps op korte en lange banen nu nog niet met elkaar vergelijkbaar zijn, heeft de EGA en USGA, mede op aandrang van de NGF, er een aantal jaren geleden al toe gebracht om te onderzoeken of het mogelijk is om een systeem te ontwikkelen, waarin de handicaps op korte en lange banen wel vergelijkbaar zijn. Beide organisaties zijn overtuigd van het belang van Par-3 banen voor de toegankelijkheid van golf. Zij werken daarom hard aan een systeem waarin een Course en Slope Rating kan worden bepaald die ervoor zorgt dat handicaps behaald op korte en lange banen vergelijkbaar zijn en er in de toekomst een systeem zal zijn met een handicap die op alle banen geldt. Het vinden van een formule voor het bepalen van een Course en Slope Rating die voldoende recht doet aan de moeilijkheidsgraad op korte banen en die leidt tot vergelijkbaarheid van handicaps blijkt tot nu toe geen eenvoudige opgave en kost helaas wat meer tijd dan aanvankelijk verwacht. De introductie van een dergelijk systeem begin 2015 is niet haalbaar, maar wij hopen dat een dergelijk systeem in 2016 gereed zal zijn."  Aldus de NGF.

Joomla templates by a4joomla